Khuyến nghị của các tổ chức Liên Hợp Quốc về tăng cường bình đẳng giới trong Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Khuyến nghị của các tổ chức Liên Hợp Quốc về tăng cường bình đẳng giới trong Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

 

Quốc hội Việt Nam sẽ bỏ phiếu thông qua dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vào tháng 5/2015. Dự thảo sửa đổi Luật Bầu cử là cơ hội quan trọng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong quá trình lựa chọn người đại diện. Trong nỗ lực hỗ trợ Quốc hội nâng cao năng lực xây dựng lập pháp, cơ quan Liên Hợp Quốc đã xây dựng bản khuyến nghị nhằm đưa nội dung bình đẳng giới vào trong dự thảo Luật.

 

Toàn văn khuyến nghị: ungenderequalityspecificrecommen.pdf

 Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Lượt truy cập
  • Hôm nay 264
  • Tổng lượt truy cập 1,132,825