Về chúng tôi

  • Đối tác của dự án - 03/03/2015, 04:41 pm -
    Trong quá trình thực hiện các hoạt động, dự án đã có cơ hội được làm việc với các cơ quan trong nước và quốc tế trong nỗ lực thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong chính trị và hành chính công.
  • “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” - 03/03/2015, 12:19 pm -
    Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” nhằm tăng cường tính đại diện và tham gia của nữ giới ở các cấp độ lập pháp và hành chính, góp phần thực hiện chiến lược xây dựng xã hô
Lượt truy cập
  • Hôm nay 8384
  • Tổng lượt truy cập 4,355,027