Thành phần tham gia

Thành phần tham gia

 

Cuộc thi chào đón các cá nhân và nhóm đam mê điện ảnh đăng ký tham gia cuộc thi. Không có hạn chế nào cho các cá nhân và nhóm về kinh nghiệm làm phim, tuổi, số lượng và quốc tịch của thành viên nhóm (ngoại trừ trưởng nhóm). Đăng ký hợp lệ phải đảm bảo các tiêu chí:


- Các cá nhân và trưởng nhóm mang quốc tịch Việt Nam;

 

- Các cá nhân và trưởng nhóm từ 18 tuổi trở lên. Nếu dưới 18 tuổi, cá nhân và trưởng nhóm cần có sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ;

 

- Các cá nhân và thành viên nhóm hiện không làm việc cho các cơ quan trong ban tổ chức (UNDP, Bộ Ngoại giao và VTV) và/hoặc trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và triển khai cuộc thi.

 

Khi được sự đồng ý của thí sinh, ban tổ chức có thể sử dụng các thông tin cá nhân, hình ảnh, kịch bản/phân cảnh và phim đã được nộp của thí sinh vì mục đích quảng bá cho cuộc thi. Tất cả các sản phẩm phim được phát triển trong phạm vi cuộc thi cần có sự đồng ý của UNDP trước khi trình chiếu bên ngoài cuộc thi. Các thí sinh được khuyến khích chia sẻ rộng rãi sản phẩm của mình, tuy nhiên cần nêu rõ đóng góp của UNDP vào quá trình sản xuất phim khi chia sẻ.

 

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Lượt truy cập
  • Hôm nay 15550
  • Tổng lượt truy cập 3,316,854