Học bổng 6 tháng tại Viện nghiên cứu Mekong (Mekong Institute) trụ sở tại Khon Kaen, Thái Lan

Học bổng 6 tháng tại Viện nghiên cứu Mekong (Mekong Institute) trụ sở tại Khon Kaen, Thái Lan

Chương trình học bổng 6 tháng dành cho các cán bộ trẻ tuổi thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (Greater Mekong Subregion) yêu cầu những điều kiện sau:

 

  • Là công dân các nước sau: Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.
  • Trong độ tuổi 25-35.
  • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành sau: Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản trị Hành chính công, Phát triển Quốc tế, hoặc các ngành có liên quan đến phát triển nông nghiệp, quản lý dự án, thương mại và đầu tư, di dân và quản trị tốt.
  • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm tại bất kỳ quốc gia Tiểu vùng sông Mekong mở rộng nào phía trên, nhất là trong đào tạo, nghiên cứu, xây dựng chính sách, xây dựng kế hoạch dự án, triển khai và giám sát.
  • Có kỹ năng phân tích tốt và thể hiện được nhu cầu học tập tự thân và tiến bộ.
  • Nói và viết thông thạo tiếng Anh. Thông thạo ngôn ngữ khác của các quốc gia trong Tiểu vùng sông Mekong mở rộng là một lợi thế.

 

Thông tin và Mẫu đơn dự tuyển được đính dưới đây. Vui lòng điền form và gửi về địa chỉ: ygms@mekonginstitute.org hoặc gửi hồ sơ in về: Mekong Institute, 123 Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand; tiêu đề ghi rõ: Subject: Attn: YGMS.

 

Hạn gửi hồ sơ: 25 tháng 1 năm 2015

 

Application form

Annoucement

Poster

 

Cần thêm thông tin, vui lòng gửi thư điện tử về địa chỉ: ygms@mekonginstitute.org

ARTNeT Secretariat
Trade and Investment Division, United Nations ESCAP
Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand
Email: artnetontrade@un.org
Website: www.artnetontrade.org
Facebook/Twitter: ARTNeTontrade

 


Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 15693
  • Tổng lượt truy cập 3,316,997