Đại biểu nữ trong Quốc hội Việt Nam

Đại biểu nữ trong Quốc hội Việt Nam

 

Trong hoạt động của Quốc hội khóa XII (2007-2011) và khóa XII (đến hết 2013), đại biểu nữ có những đóng góp tích cực vào quá trình thảo luận và xây dựng luật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau với chuyên môn cao (Số liệu từ báo cáo “Nữ đại biểu trong Quốc hội Việt Nam: từ tham gia đến đại diện”)

 

Trong hoạt động của Quốc hội khóa XII (2007-2011) và khóa XII (đến hết 2013)

Nam đại biểu

Nữ đại biểu

Số lượng đại biểu

733

240

Tỷ lệ bài phát biểu trên một đại biểu

6.38%

7.2%

Tỷ lệ bài phát biểu có kiến thức chuyên môn

95%

98%

Tỷ lệ bài phát biểu có liên quan đến phụ nữ

7%

10%

Tỷ lệ bài phát biểu nêu lên vấn đề nghỉ thai sản trong Luật Lao động

59%

75%

 

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 1909
  • Tổng lượt truy cập 1,710,202