HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC GIỮA HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ CƠ QUAN PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC (UNDP) TẠI VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC GIỮA HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ CƠ QUAN PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC (UNDP) TẠI VIỆT NAM

 

 

Học viện Phụ nữ Việt Nam làm việc với bà Bùi Phương Trà - đại diện Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam (áo hoa xanh) về chương trình hợp tác

Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác này, Học viện đã tổ chức nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu đào tạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ cấp cơ sở và cán bộ lãnh đạo nữ là người dân tộc thiểu số tại hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái.Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề xuất nội dung tổ chức lớp tập huấn thí điểm về kỹ năng quản lý lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo nữ cấp cơ sở, đặc biệt là  cán bộ người dân tộc thiểu số. Nghiên cứu khảo sát nhu cầu đào tạo được thực hiện với mục tiêu: (1) Đánh giá thực trạng năng lực công tác của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo cấp cơ sở của địa phương; (2) Tìm hiểu nhu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở và cán bộ nữ dân tộc thiểu số; (3) Đưa ra các khuyến nghị cho việc xây dựng tài liệu và chương trình đào tạo phù hợp.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, hai lớp tập huấn thí điểm về bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý đã được tổ chức cho 60 cán bộ lãnh đạo nữ cấp cơ sở và cán bộ lãnh đạo nữ là người dân tộc thiểu số tại Lào Cai và Yên Bái trong tháng 2,3 năm 2018. . Hai lớp tập huấn đã đạt được những thành công nhất định với nội dung tập huấn phù hợp, thiết thực, bổ ích, giúp cho cán bộ lãnh đạo nữ đạt được mục tiêu công việc, đồng thời tự phát triển và nâng cao năng lực lãnh đạo cho chính bản thân mình, góp phần đem lại lợi ích cho người dân và địa phương.

Học viện Phụ nữ Việt Nam triển khai các hoạt động phát triển 2 website Lãnh đạo nữ và Sẵn sàng để thành công

Đến nay Học viện đã hoàn thành các thủ tục để tiếp nhận hai trang web “Lãnh đạo nữ” và “Sẵn sàng để thành công” từ UNDP. Trong thời gian tới Học viện sẽ chủ động cập nhật thông tin, tài liệu, bài giảng trên các website này, tiến tới quản lý và vận hành độc lập. Học viện cũng có kế hoạch thông tin qua các mạng lưới đối tác, hợp tác của Học viện, kết nối với cơ sở dữ liệu đào tạo trực tuyến elearning của Học viện nhằm hỗ trơ học viên được tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Trong tương lai hai trang web sẽ là những công cụ thông tin và nền tảng học trực tuyến mang bản sắc của Học viện Phụ nữ Việt Nam, góp phần nâng cao tri thức, kỹ năng cho cán bộ nữ nói chung và cán bộ lãnh đạo nữ nói riêng, thúc đẩy lãnh đạo nữ trong tình hình mới tại Việt Nam.

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 14902
  • Tổng lượt truy cập 3,316,206