HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC GIỮA HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ CƠ QUAN PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC (UNDP) TẠI VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC GIỮA HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ CƠ QUAN PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC (UNDP) TẠI VIỆT NAM

 

 

Học viện Phụ nữ Việt Nam làm việc với bà Bùi Phương Trà - đại diện Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam (áo hoa xanh) về chương trình hợp tác

Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác này, Học viện đã tổ chức nghiên cứu khảo sát nhu cầu đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo nữ cấp cơ sở và cán bộ lãnh đạo nữ là người dân tộc thiểu số; kết quả nghiên cứu là nền tảng để tổ chức tập huấn thí điểm về kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo nữ cấp cơ sở và cán bộ lãnh đạo nữ là người dân tộc thiểu số. Nghiên cứu khảo sát nhu cầu đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý được thực hiện ở hai tỉnh miền núi phía Bắc là Lào Cai và Yên Bái với các mục tiêu: (1) Đánh giá thực trạng năng lực công tác của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo cấp cơ sở của địa phương; (2) Tìm hiểu nhu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ Hội Phụ nữ cấp cơ sở và cán bộ nữ dân tộc thiểu số; (3) Đưa ra các khuyến nghị cho việc xây dựng tài liệu và chương trình đào tạo phù hợp.

Kết quả nghiên cứu khảo sát 77 cán bộ lãnh đạo nữ ở hai tỉnh cho thấy đa số cán bộ lãnh đạo nữ được học các kỹ năng cần thiết cho công việc chuyên môn hay chức danh cấp ủy sau khi đảm nhận công việc (59,7%) và họ đã áp dụng hoàn toàn một số kỹ năng, tuy nhiên vẫn còn có những kỹ năng chưa được áp dụng hoặc mới chỉ được áp dụng một phần, chủ yếu do “nghe thì hiểu nhưng làm lại lúng túng” (69,6%). Đặc biệt cán bộ lãnh đạo nữ tham gia khảo sát có nhu cầu lớn về bồi dưỡng các nội dung công việc liên quan đến kỹ năng lãnh đạo, quản lý: chỉ đạo, đánh giá công việc, điều hành cuộc họp, lắng nghe, phát biểu … (trên 70%).

Dựa trên kết quả nghiên cứu, hai lớp tập huấn thí điểm đã được tổ chức tại Lào Cai và Yên Bái để bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 60 cán bộ lãnh đạo nữ cấp cơ sở và cán bộ lãnh đạo nữ là người dân tộc thiểu số. Hai lớp tập huấn đã đạt được những thành công nhất định với nội dung tập huấn phù hợp, thiết thực, bổ ích, giúp cho cán bộ lãnh đạo nữ đạt được mục tiêu công việc, đồng thời tự phát triển và nâng cao năng lực lãnh đạo cho chính bản thân mình, góp phần đem lại lợi ích cho người dân và địa phương. Hiện tại Học viện đang tiếp tục thảo luận với UNDP để mở rộng các lớp đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo nữ trong năm 2019.

Một hoạt động quan trong khác là UNDP chuyển giao cho Học viện hai trang web “Lãnh đạo nữ” và “Sẵn sàng để thành công”. Đây là những trang thông tin và nền tảng học trực tuyến hữu ích để nâng cao nhận thức của lãnh đạo nữ nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung về lãnh đạo trong thời đại mới, thời đại của trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới.

 

Học viện Phụ nữ Việt Nam triển khai các hoạt động phát triển 2 website Lãnh đạo nữ và Sẵn sàng để thành công

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 215
  • Tổng lượt truy cập 634,520