Lập ngân sách có yếu tố Giới và An sinh xã hội ở Việt Nam

Lập ngân sách có yếu tố Giới và An sinh xã hội ở Việt Nam

 

(WLP) – Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 năm 2014, trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” giữa Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), lớp tập huấn về các sáng kiến quản lý chính sách về Giới và Kinh tế, chuyên đề “Lập ngân sách có yếu tố Giới và An sinh xã hội ở Việt Nam” đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là hoạt động trong kế hoạch năm của Dự án, được tổ chức nối tiếp khóa tập huấn lần thứ nhất vào tháng 2/2014, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ nữ hiện đang làm việc trong các cơ quan nhà nước. Tham dự lớp tập huấn có đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Xã hội học, Ủy ban Dân tộc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại học Lao động – Xã hội, Học viện Ngoại giao, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), UNDP.

 

Nối tiếp lớp tập huấn lần 1 vào hồi tháng 2/2014, lớp tập huấn lần 2 giảng dạy các học phần quan trọng còn lại của bộ tài liệu, tập trung vào các nội dung: (học phần 2) Phân tích chính sách nhạy cảm Giới; (học phần 12) Quản trị tốt, Quản lý tài chính công và Lập ngân sách có yếu tố Giới; và (học phần 13) Giới và Kinh tế học an sinh xã hội. Bộ tài liệu gồm 13 học phần về các sáng kiến quản lý chính sách về Giới và Kinh tế toàn cầu do UNDP Châu Á – Thái Bình Dương xây dựng riêng cho từng khu vực địa lý.

 

Mục tiêu thứ nhất là nhằm tổng hợp những hiểu biết riêng biệt nhưng cần thiết có liên quan đến công việc không được trả công/lương, nền kinh tế có yếu tố giới và chính sách kinh tế đã được giảng dạy trong lớp tập huấn tháng 2/2014. Mục tiêu thứ hai là nhằm giới thiệu, xây dựng và áp dụng những nguyên tắc của chính sách an sinh xã hội có yếu tố giới. Mục tiêu thứ ba là nhằm giới thiệu, xây dựng và áp dụng những nguyên tắc của lập ngân sách có yếu tố giới đặt trong mối liên hệ với chính sách an sinh xã hội và thực tiễn. Mục tiêu thứ tư là nhằm mang đến cơ hội để học viên vận dụng hiểu biết của mình vào các vấn đề như kinh tế có yếu tố giới, phân tích chính sách an sinh xã hội có yếu tố giới cũng như lập ngân sách có yếu tố giới để có thể xây dựng cấu trúc các đề xuất chính sách liên quan đến giới.

 

Sau khóa học, các học viên đã nhận thức rõ về sự ảnh hưởng quan trọng của Giới đối với thương mại, lợi thế so sánh, nền kinh tế và hy vọng sẽ đem lại những chuyển biến tích cực trong việc xây dựng, thực thi chính sách đảm bảo quyền lợi và nâng cao vai trò của nữ giới.

 

Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” hoạt động từ năm 2009 với ba mục tiêu chính:


- Nâng cao năng lực cho nữ cán bộ lãnh đạo và quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, đặc biệt nâng cao nhận thức cho các cán bộ nữ đang tham gia quản lý về những vấn đề mới đặt ra trong triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

 

- Hỗ trợ quá trình chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2016 và lồng ghép giới vào các chính sách và thực tiễn công tác cán bộ và nhân sự nhằm thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược Quốc gia về bình đẳng Giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình Quốc gia về bình đẳng Giới giai đoạn 2011 – 2015.

 

- Hỗ trợ khuyến nghị và thực thi chính sách liên quan đến sự tham gia của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý và nâng cao nhận thức về vai trò và đóng góp của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo thông qua tăng cường nghiên cứu, tọa đàm chính sách và thiết lập mạng lưới quốc tế.Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 278
  • Tổng lượt truy cập 1,132,839