Thúc đẩy bình đẳng giới qua nâng cao vị thế phụ nữ trên các lĩnh vực

Thúc đẩy bình đẳng giới qua nâng cao vị thế phụ nữ trên các lĩnh vực

Hiện nay, tồn tại không ít định kiến về phụ nữ nói chung, lãnh đạo nữ nói riêng gây ảnh hưởng lớn tới bình đẳng giới, hiệu quả công việc, sản xuất, đời sống. Thực trạng này đặt ra những vấn đề cấp bách về truyền thông, thay đổi nhận thức của cộng đồng và đặc biệt là sự tham gia của nam giới nhằm tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho phụ nữ.

Định kiến giới đang gây nhiều ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. (Ảnh minh họa)

Ngày 21/8, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp Tổ chức Nhân dân Australia vì Y tế, Giáo dục và Phát triển hải ngoại tại Việt Nam (APHEDA) tổ chức Hội thảo “Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ - Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới”.

Hội thảo đặt mục tiêu thảo luận các vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ, đề xuất các giải pháp thúc đẩy vai trò, vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, góp phần đạt được bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Đồng thời, Hội thảo cũng nhằm mục đích tăng cường trao đổi học thuật giữa các giảng viên, nghiên cứu viên Học viện Phụ nữ Việt Nam với các nhà khoa học, học giả nghiên cứu về chủ đề liên quan; giới thiệu Tạp chí Nghiên cứu khoa học của Học viện Phụ nữ Việt Nam, nơi công bố những bài viết có hàm lượng khoa học cao từ các nhà nghiên cứu trong cũng như ngoài nước.

Còn nhiều định kiến với phụ nữ

Theo các công bố từ Viện Nghiên cứu gia đình và giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tại hội thảo, định kiến đối với các nữ lãnh đạo thường có 2 dạng, đánh giá kém thuận lợi hơn về khả năng lãnh đạo vì đặc điểm, tính cách được cho là "của phụ nữ"; đánh giá các hành vi lãnh đạo thực tế thấp hơn nam giới vì cho rằng phụ nữ phù hợp hơn trong vai trò tái sản xuất.

Những định kiến trên đã dẫn tới các thực trạng đáng lo ngại là khả năng tiếp cận vai trò lãnh đạo của phụ nữ ít hơn so nam giới; phụ nữ gặp nhiều trở ngại, khó có thể thành công trong vai trò người lãnh đạo.

Dẫn báo cáo đề tài cấp bộ “Chất lượng tham gia của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị” năm 2019-2020, Tiến sĩ Trần Thị Hồng, Viện Nghiên cứu gia đình và giới chỉ ra rằng, cộng đồng thường có tư duy, quan điểm: cán bộ nam thì phải quyết đoán, có tầm nhìn, tự tin, năng động, trong khi cán bộ nữ cần hơn sự mềm dẻo, giỏi năng lực hòa giải, nhiệt tình; người đứng đầu chính quyền cơ sở, người đứng đầu đảng bộ nên là cán bộ nam, còn cán bộ nữ phù hợp hơn với công việc gia đình.

Trong khi đó, một nghiên cứu khác tại Hội thảo về thực trạng trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực chính trị ở Việt Nam khẳng định, có tồn tại sự lựa chọn cho phụ nữ giữa việc có hay không tham chính và Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận xét về khía cạnh này; tuy nhiên, khoảng cách giới vẫn tồn tại, và phần lớn nghiêng về nữ giới.

Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực chính trị ở Việt Nam nằm ở một số thể chế phi chính thức, quá trình thực thi chính sách công về bình đẳng giới chưa hiệu quả, vẫn còn có khoảng trống giữa chính sách và thực tiễn.

Cùng với một số cơ chế, chính sách, kinh phí đầu tư cho công tác bình đẳng giới vẫn còn bất cập, không đáp ứng được yêu cầu thực tế trên phạm vi toàn quốc, thì một nguyên nhân quan trọng đã được nghiên cứu chỉ ra, đó là bản thân phụ nữ chưa ý thức được đầy đủ về chính vị trí, vai trò của bản thân trong lĩnh vực chính trị.

Giải pháp xuyên suốt

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, trong đó tập trung nâng cao năng lực, kiến tạo cơ hội tham gia lĩnh vực này của phụ nữ.

Liên quan việc nâng cao năng lực tham gia lĩnh vực chính trị của phụ nữ, Tiến sĩ Lê Thị Vinh, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cho rằng, yếu tố quan trọng nhất là phải bảo đảm bình đẳng về cơ hội học tập, từ đó cải thiện năng lực, nâng cao vai trò chủ thể của phụ nữ trong phát triển cũng như nhận thức của phụ nữ về vị thế bản thân.

Toàn cảnh Hội thảo.

Đối với các thể chế chính thức, cần hoàn thiện hơn nữa các cơ chế, chính sách về bình đẳng giới và bảo đảm hiệu quả thực thi; gắn trách nhiệm lồng ghép giới với người ra quyết định, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức xã hội.

Trong khi đó, với các thể chế phi chính thức, cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm dần xóa bỏ định giới đối với phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Theo Tiến sĩ Phan Thuận, Học viện Chính trị khu vực IV, bên cạnh việc phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện các quy định bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, các kế hoạch hành động và việc làm cụ thể đối với sự tham chính của nữ giới, cần rà soát và hoàn thiện các quy định thiếu tính nhạy cảm giới; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ nữ.

Hội thảo “Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ - Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới” đã nhận được tổng cộng hơn 80 đăng ký tóm tắt bài viết khoa học. Các bài viết đã được xét duyệt qua 2 vòng phản biện độc lập, từ đó chọn ra 26 bài viết chất lượng với các góc độ tiếp cận đa dạng, phù hợp để xuất bản trên Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam với chủ đề: “Nâng cao quyền năng chính trị cho phụ nữ - Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới”.

Với 5 bài tham luận trình bày trực tiếp, Hội thảo tập trung thảo luận 3 chủ đề cơ bản: Vai trò và tiếng nói của nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Thực trạng, giải pháp nâng cao quyền năng chính trị của phụ nữ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong giai đoạn hiện nay; Nội dung khác liên quan đến quyền và vai trò tham chính của phụ nữ.

Nguồn: https://bandantoc.laocai.gov.vn
Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 10120
  • Tổng lượt truy cập 4,356,763