Tham gia cùng chúng tôi

  • Tuyển tư vấn trong nước - 25/09/2013, 10:50 am -
    Dự án đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Tư vấn trong nước, làm việc bán thời gian nhằm cùng với Tư vấn kỹ thuật Quốc tế và Quản lý Dự án hỗ trợ các ứng viên được nhận tài trợ nghiên cứu của Dự án trong giai đoạn từ 30/10/2013 tới 3
  • Tài trợ nghiên cứu 2013 - 16/09/2013, 04:59 pm -
    Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” (EOWP) do UNDP và Bộ Ngoại giao phối hợp thực hiện nhằm mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ nữ làm việc trong các cơ quan Nhà nước, phát huy
Lượt truy cập
  • Hôm nay 361
  • Tổng lượt truy cập 1,377,954