Tuyển tư vấn trong nước

Tuyển tư vấn trong nước

Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” (EOWP) do UNDP và Bộ Ngoại giao phối hợp thực hiện nhằm mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ nữ làm việc trong các cơ quan Nhà nước, phát huy vai trò lãnh đạo của các cán bộ nữ tài năng trong khu vực công của Việt Nam.


Dự án đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Tư vấn trong nước, làm việc bán thời gian nhằm cùng với Tư vấn kỹ thuật Quốc tế và Quản lý Dự án hỗ trợ các ứng viên được nhận tài trợ nghiên cứu của Dự án trong giai đoạn từ 30/10/2013 tới 30/6/2014.


Điều khoản tham chiếu (TOR) của vị trí Tư vấn trong nước được đăng tải tại Website: www.undp.org (http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/operations/jobs/NC_Women_Leadership.html) và www.eowp.net.


Hồ sơ yêu cầu viết bằng Tiếng Anh và nộp trước ngày 15/10/2013 về địa chỉ:

Dự án EOWP

P. 201D, 30 Nguyễn Du, Hà Nội

Tel: 04 3944 852604 3944 8526 – Fax: 04 3944 8527

Email: eowproject@gmail.comwomen.leadership.vn@gmail.com


Tài liệu đính kèm:


TOR of Consultant


Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 460
  • Tổng lượt truy cập 1,447,896