Các sáng kiến quản lý Chính sách về Giới và Kinh tế

Các sáng kiến quản lý Chính sách về Giới và Kinh tế

 

Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ hội nhập quốc tế” giữa Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) trân trọng giới thiệu bộ tài liệu Các sáng kiến quản lý Chính sách về Giới và Kinh tế bằng tiếng Việt. Bộ tài liệu gồm 13 học phần về các sáng kiến quản lý chính sách về Giới và Kinh tế toàn cầu do UNDP Châu Á - Thái Bình Dương xây dựng riêng cho từng khu vực địa lý.

 

Mỗi học phần giới thiệu một chuyên đề riêng về kinh tế được giới thiệu dưới góc nhìn quản lý và có yếu tố giới mà người đọc có thể tự rút ra cho mình những ghi chú cần thiết để áp dụng hiệu quả vào công việc hàng ngày. Từ những vấn đề kinh tế vĩ mô được xem xét thông qua các tác động của chính phủ đến nền kinh tế gồm cả nam giới, nữ giới, người thuộc giới tính thứ ba, các hộ gia đình cho đến những vấn đề vi mô tưởng như không liên quan là sự tham gia của các cá nhân vào nền kinh tế hay chỉ đơn giản sự phân công lao động trong phạm vi hộ gia đình thì có hay không có tác động về giới và cần được điều chỉnh dưới góc độ giới như thế nào để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất….đều được phân tích thấu đáo trong bộ tài liệu.

 

Dự án đã nỗ lực chuyển dịch nội dung bộ tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt, sử dụng format nguyên bản để chuyển tải nội dung để bạn đọc có cơ hội tiếp cận thêm kiến thức về các sáng kiến quản lý Chính sách về Giới và Kinh tế dựa trên quan sát và kinh nghiệm của các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

 

Xin trân trọng giới thiệu 5 học phần như sau:

 

Học phần 1: Giới và Kinh tế: 1gioivakinhte.pdf

Học phần 5: Việc làm và Thị trường Lao động: 5vieclamvathitruonglaodong.pdf

Học phần 6: Giới và Đói nghèo: 6gioivadoingheo.pdf

Học phần 7: Giới và Kinh tế Vĩ mô: 7gioivakinhtehocvimo.pdf

Học phần 9: Giới và Thương mại: 9gioivathuongmai.pdf

 

Tiến sỹ Agha Haroon Akram-Lodhi hiện đang là giảng viên về Phát triển Quốc tế và Chủ nhiệm Khoa Quốc tế tại Đại học Trent, Ca-na-đa. Ông từng là giảng viên về Phát triển Nông thôn tại Viện Quốc tế về Xã hội học (ISS) của Đại học Erasmus, Rotterdam, Hà Lan. Ông là đồng tác giả bộ tài liệu về Các sáng kiến quản lý Chính sách về Giới và Kinh tế (GEPMI) cùng với Tiến sỹ Marilyn Waring của New Zealand.

 

Thông tin thêm về bộ tài liệu được UNDP giới thiệu ở link sau:

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus_areas/focus_gender_and_poverty/gepmi/#.

 

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 15312
  • Tổng lượt truy cập 3,316,616