tập huấn, năng lực lãnh đạo nữ, bình đẳng giới, nâng cao năng lực, quản lý, lãnh đạo nữ, nghị quyết 11, Bộ Chính trị, lãnh đạo nữ ở Việt Nam, báo cáo lãnh đạo nữ, quyền lực mềm

Hướng dẫn/dìu dắt ở Việt Nam - Một cách xây dựng năng lực hiệu quả dành cho lãnh đạo nữ

 

Jean Munro
Tư vấn Kỹ thuật cao cấp
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

 

Mục đích của tài liệu này là để hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế giữa Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) và Bộ Ngoại giao, cung cấp thông tin và hướng dẫn về cách tiếp cận hiệu quả để xây dựng năng lực cho các nhà lãnh đạo nữ tiềm năng. Các viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội dân sự hoặc các cơ quan hành chính Nhà nước đều có thể sử dụng tài liệu này. Các ví dụ được giới thiệu trong cuốn sách được tổng hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau và từ nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.


Tài liệu này được xây dựng cho các cá nhân có ý định tham gia chương trình hướng dẫn/dìu dắt trong tổ chức của họ. Tài liệu sẽ giúp bạn hiểu được các yếu tố trong chương trình hướng dẫn/dìu dắt; đồng thời đây là tài liệu tổng hợp các kết quả nghiên cứu, những câu chuyện thực tiễn tốt nổi bật, những thách thức chung và kinh nghiệm của các cá nhân đã từng tham gia các chương trình hướng dẫn/dìu dắt. Tài liệu cũng cung cấp một số công cụ có thể sử dụng để xây dựng và triển khai một chương trình hướng dẫn/dìu dắt trong cơ quan/tổ chức của bạn. Tác giả  cuốn tài liệu này là bà Jean Munro, Tư vấn kỹ thuật cao cấp của Dự án Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế.


Các chương trình hướng dẫn/dìu dắt được định hình từ chính môi trường nội tại, do các nhà lãnh đạo chương trình và, tất nhiên, bởi những người có liên quan nhất  – người hướng dẫn và người được hướng dẫn/dìu dắt. Mỗi chương trình là duy nhất và mỗi mối quan hệ hướng dẫn/dìu dắt là khác nhau. Không thể có một cách tiếp cận “khuôn mẫu chung” để thiết kế một chương trình phù hợp với tất cả các tổ chức. Vì vậy, tài liệu này cung cấp cho bạn các nội dung chính khi xây dựng chương trình, các câu hỏi quan trọng để cân nhắc và nhiều công cụ khác. Tuy nhiên, mỗi tổ chức sẽ có các yếu tố riêng để định hình chương trình phù hợp với nhu cầu của mình.


Có bốn yếu tố chính trong một chương trình hướng dẫn/dìu dắt gồm: lãnh đạo cấp cao trong tổ chức, điều phối viên chương trình, người hướng dẫn và người được hướng dẫn. Tài liệu này mô tả vai trò và những kinh nghiệm thực tế tốt nhất của mỗi vị trí/ vai trò. Trong phần phụ lục có giới thiệu một số công cụ có thể giúp triển khai các chương trình hướng dẫn/dìu dắt cũng như các bảng hướng dẫn cho mối quan hệ này trong quá trình thực hiện.


Dự án Nâng cao năng lãnh đạo của cán bộ nữ thuộc UNDP hiện đang triển khai chương trình hỗ trợ các đối tác tham gia trong dự án có quan tâm đến triển khai chương trình hướng dẫn/dìu dắt ở cơ quan mình. Cuốn cẩm nang này sẽ là cơ sở để triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ. Thông tin thêm về Chương trình hướng dẫn/dìu dắt được đăng tải ở trang web của dự án Lãnh đạo nữ – www.eowp.net.


Hướng dẫn/dìu dắt ở Việt Nam - Một cách xây dựng năng lực hiệu quả dành cho lãnh đạo nữ: huongdandiudatovietnamvn.pdf

 

 


Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 38
  • Tổng lượt truy cập 1,339,271