tập huấn, năng lực lãnh đạo nữ, bình đẳng giới, nâng cao năng lực, quản lý, lãnh đạo nữ, nghị quyết 11, Bộ Chính trị, lãnh đạo nữ ở Việt Nam, báo cáo lãnh đạo nữ, quyền lực mềm,

Tập bản đồ: Nữ giới trong vai trò quản lý và lãnh đạo ở Việt Nam

 

Tập bản đồ được hoàn thành với sự hỗ trợ của dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế” giữa Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP). Cán bộ Truyền thông Đỗ Việt Hà thực hiện với sự hỗ trợ của Tư vấn Kỹ thuật cấp cao Jean Munro thuộc UNDP.

 

Các quan điểm thể hiện trong ấn phẩm này là của các tác giả và không nhất thiết phải đại diện cho Liên Hợp Quốc, trong đó có UNDP hoặc bất kỳ thành viên nào của Liên Hợp Quốc.

 

Vui lòng truy cập trang web của dự án tại www.lanhdaonu.vn để tải về tập bản đồ ở dạng bản mềm.

 

Nguồn dữ liệu

 

Bản đồ 1, 2, 3

  • Phụ lục III trong Báo cáo thực hiện các mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng Giới năm 2011 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Báo cáo số 61/BC-CP ngày 06/4/2012.
  • Thông tin về đại biểu quốc hội khóa XIII được đăng tải ở trang “Đại biểu Quốc hội các khóa”  http://dbqh.na.gov.vn/XIII/Daibieu.aspx (truy cập ngày 2 tháng 12 năm 2013).

 

Bản đồ 4, 5, 6

  • Phụ lục I trong Báo cáo thực hiện các mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng Giới năm 2011 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Báo cáo số 61/BC-CP ngày 06/4/2012.

 

Bản đồ 7, 8

  • Thông tin về Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Ban Công tác Đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xuất bản năm 2011.

 

Danh mục bản đồ tải về ở đây:


1. Nữ đại biểu Quốc hội – Khóa XIII (2011 – 2016): 1nudaibieuqhxiii.pdf

 

2. Nữ đại biểu chuyên trách trong Quốc hội – Khóa XIII (2011 – 2016): 2nudaibieuchuyentrachqhxiii.pdf

 

3. Nữ đại biểu là người dân tộc thiểu số trong Quốc hội – Khóa XIII (2011 – 2016): 3nudaibieudantocthieusoqhxiii.pdf

 

4. Nữ đại biểu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ cấp Tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015: 4nudaibieubchtinh.pdf

 

5. Nữ đại biểu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ cấp Huyện nhiệm kỳ 2010 – 2015: 5nudaibieubchhuyen.pdf

 

6. Nữ đại biểu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ cấp Xã nhiệm kỳ 2010 – 2015: 6nudaibieubchxa.pdf

 

7. Nữ đại biểu tham gia Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2011 – 2016: 7nudaibieuhdndtinh.pdf


8. Nữ Chủ tịch và Phó Chủ tịch trong Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố – nhiệm kỳ 2011 – 2016: 8nuchutichphochutich.pdf

 
Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 67
  • Tổng lượt truy cập 1,339,300