Bộ Tư pháp: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ nữ ngành Tư pháp khu vực miền Trung

Bộ Tư pháp: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ nữ ngành Tư pháp khu vực miền Trung

 

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ hội nhập quốc tế” do UNDP và Bộ Ngoại giao phối hợp thực hiện tài trợ, ngày 19 và 20/6/, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ nữ ngành Tư pháp tại thành phố Đà Nẵng.

Tham dự Lớp bồi dưỡng có 41 học viên là nữ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên của đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Cục THADS và Chi cục THADS thuộc 08 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Văn Quảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp đã nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng được tổ chức là một trong những nội dung thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2015, triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, trong đó tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực này là một trong những mục tiêu hướng tới hết sức quan trọng.

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, ngành Tư pháp đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ của Ngành nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ nữ của ngành Tư pháp nói riêng phải được xây dựng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Lớp bồi dưỡng được tổ chức lần này nhằm trang bị cho đội ngũ công chức nữ lãnh đạo quản lý cấp phòng ngành Tư pháp những kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành, thông qua đó hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong toàn ngành Tư pháp đã được đề ra trong Kế hoạch hành động về bình đẳng giới ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2015.


Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe và trao đổi với giảng viên có trình độ và hiểu biết chuyên sâu về kỹ năng lãnh đạo, quản lý các nội dung: những thách thức và cơ hội đặt ra đối với ngành Tư pháp trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách Tư pháp, hội nhập quốc tế và yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ nữ ngành Tư pháp; Một số vấn đề chung về lãnh đạo, quản lý và phẩm chất, năng lực cần thiết của nữ lãnh đạo, quản lý; Các kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Giảng viên đã sử dụng phương pháp giảng dạy tiến bộ phát huy sự tham gia tích cực của học viên trong việc trao đổi về các nội dung bài giảng, phân tích các tình huống lãnh đạo, quản lý trong thực tiễn để từ đó rút ra những kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo, quản lý.


Kết thúc Lớp bồi dưỡng, các học viên đánh giá nội dung đào tạo rất có ích cho công việc của bản thân và thời gian họ dành cho khóa học là xứng đáng, đồng thời bày tỏ mong muốn cũng như đề xuất với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, thông qua đó giúp cho cán bộ nữ ngành Tư pháp khẳng định tốt hơn nữa vị trí, vai trò của mình trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành.(Nguồn: http://www.moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/hoat-dong-Tu-phap-dia-phuong-va-che-bo-nganh.aspx?ItemID=6230)

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 425
  • Tổng lượt truy cập 1,447,861