Đảm bảo lồng ghép giới trong Dự thảo Luật Ban hành văn bản pháp luật

Đảm bảo lồng ghép giới trong Dự thảo Luật Ban hành văn bản pháp luật

 

Hội thảo “Lồng ghép giới trong Dự thảo Luật Ban hành văn bản pháp luật” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Dự án nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế (EOWP) tổ chức tại Hà Nội vào ngày 14/11/2014 đã nhận được sự quan tâm, tham dự của nhiều chuyên gia đến từ các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành.

 

Theo Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa, việc lồng ghép giới trong các luật, đặc biệt là Luật Ban hành văn bản pháp luật có ý nghĩa quan trọng, nhằm thực hiện Điều 21 Luật Bình đẳng giới về quy định việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội Đặng Đình Luyến đánh giá, Dự thảo Luật Ban hành văn bản pháp luật đã có tính giới khi quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập pháp, đặc biệt quy định trách nhiệm của một số cơ quan trong việc xác định giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật.

 

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên thường trực Ủy ban pháp luật Quốc hội khẳng định, Luật ban hành văn bản pháp luật hiện hành và trên thực tế thực hiện Luật này còn một số hạn chế liên quan tới lồng ghép giới, còn nhiều điểm chưa thống nhất với Luật Bình đẳng giới; việc thực hiện lồng ghép giới của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền còn lúng túng, hình thức, chưa rõ trách nhiệm trong việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Ông Cường đề nghị cần luật hóa một số quy định đã ổn định, phù hợp thực tiễn của nghị định, thông tư về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, ví dụ như bổ sung, quy định rõ trong Luật về vai trò phản biện xã hội của Hội LHPN về vấn đề bình đẳng giới; sửa đổi quy định về lồng ghép giới khi dự án có vấn đề giới theo hướng quy định rõ các dự án văn bản pháp luật đều phải có báo cáo lồng ghép giới; bổ sung quy định về nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới trong xây dựng văn bản pháp luật; xác định rõ trách nhiệm đối với các chủ thể không thực hiện nghiêm túc các quy định của luật về trình tự, thủ tục lồng ghép giới; quy định thẩm quyền của UB Các vấn đề xã hội Quốc hội tham gia thẩm tra để đảm bảo bình đẳng giới trong dự thảo luật, pháp luật trước khi trình Quốc hội; mở rộng quy định về lồng ghép giới đối với các loại văn bản pháp luật ở cấp địa phương.

 

Bà Nguyễn Thị Kỳ cho rằng, trong quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần có đánh giá tác động về bình đẳng giới; cần có đại diện Hội LHPN trong thành phần ban soạn thảo để đảm bảo vai trò và sự phản biện của Hội trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật…

 

Hội thảo “Lồng ghép giới trong Dự thảo Luật Ban hành văn bản pháp luật” thể hiện sự trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong việc lấy ý kiến các chuyên gia về xác định vấn đề giới trong Dự thảo Luật và bổ sung các nguyên tắc, nội dung nhằm đảm bảo bình đẳng giới trong các quy định của Dự thảo.

 

(Nguồn: http://hoilhpn.org.vn/newsdetail.asp?CatId=23&NewsId=21573&lang=VN)

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Lượt truy cập
  • Hôm nay 121
  • Tổng lượt truy cập 1,339,354